Korte Linkedin tip: Weten recruiters dat je nog beschikbaar bent?

Korte Linkedin tip: Weten recruiters dat je nog beschikbaar bent? - linkedin_tips

Het kan zijn dat je van Linkedin een melding krijgt dat je opnieuw moet bevestigen dat je beschikbaar bent voor werk. En dat recruiters dit weten. Dit kan in je profiel onder "Uw dashboard", opties Carriére Advies en Carriére Interesses (op Aan zetten).

 

Korte Linkedin tip: Weten recruiters dat je nog beschikbaar bent? - melding_linkedin_beschikbaar_voor_recruiters

 

Vriendelijke groet,

Anton Honing

"onine meerwaarde met Linkedin"