Korte Linkedin tip: Sinds wanneer ben je op Linkedin met iemand connected?

Korte Linkedin tip: Sinds wanneer ben je op Linkedin met iemand connected? - linkedin_tips

Sinds kort is het mogelijk om via je Contact- en persoonlijke gegevens (Contact and Personal Info) in te zien wanneer jij met je connectie (1e graad) op Linkedin bent connected. Kan makkelijk en handig zijn om te gebruiken.

Echter is er nog wel een verschil in de Nederlandse of Engelstalige versie van je profiel, Nederlands blijkt helaas weer eens achter te lopen. Zie het voorbeeld van mij directe contact Janik in Nederlands en Engels!

 

Korte Linkedin tip: Sinds wanneer ben je op Linkedin met iemand connected? - linkedin_datum_connected_engels_vs_nederlands_verschil_

Klilk hier om mijn overzicht met meer Linkedin tips aan te vragen.

 

Met vriendelijke online groet,

Anton HoningKorte Linkedin tip: Sinds wanneer ben je op Linkedin met iemand connected? - linkedin_17_-_kopieatHoning online meerwaarde voor Linkedin