Belangrijke aanpassing Linkedin berichten bereik!

Belangrijke aanpassing Linkedin berichten bereik! - ecstatic-2821540_340

Belangrijke aanpassing in het Linkedin berichten bereik (views)!

De afgelopen dagen schieten de berichten hierover in mijn tijdlijn voorbij. Diverse vakcollega’s en experts geven aan dat er een enorme verschuiving in het bereik van de berichten (updates) op Linkedin heeft plaatsgevonden.

Zie onder je bericht de regel “X personen bekeken uw bijdrage in de feed”.

Belangrijke aanpassing Linkedin berichten bereik! - bijdragen_in_je_feed

 

Het aantal views (weergaven) op je berichten in je tijdlijn (feed) is blijkbaar drastisch gedaald. Berichten die eerst honderden views hadden zijn blijkbaar gedaald tot enkele tientallen, zelfs voorbeelden van tienduizenden naar een paar duizend.

Het lijkt een schokeffect te veroorzaken en er wordt druk gediscussieerd over de oorzaak. De rode draad die ik hierin lees is dat Linkedin blijkbaar een andere meetmethode hanteert. En dit nu zou doorvoeren. Want ik lees ook bij diverse netwerkcontacten dat ze geen daling in hun berichten zien!

Deze verandering zou betrekking hebben op het meten en weergeven van het aantal bezoekers op je bericht. Voorheen blijkt elke klik in de statistieken meegenomen te worden, nu zou gekeken en gemeten worden wie er achter die kliks zit. Een verschuiving van totaal naar uniek.

Klikte jij voorheen bijvoorbeeld 5x op een bericht dan zou dit 5x meetellen. Nu blijkbaar 1x omdat Linkedin jou als uniek persoon (1x) ziet. Eigenlijk het principe wat al langer bij het meten van website bezoekers geldt, het totaal aantal hits vs. het aantal unieke hits. Wat eigenlijk een veel realistischer beeld geeft.

Ik zie bij mij ook een lichte verschuiving, mede ook omdat ik er standaard ook altijd naar kijk en op let. Maar ik denk dat mijn meeste contacten daar niet zo mee bezig zijn, misschien keek je er zelfs nooit naar of wist je het zelfs niet!

Is het jou überhaupt opgevallen?
Doe je er eigenlijk iets mee?

Hartelijke groet,
Anton