Homepage Linkedin onderhoud

Linkedin is niet een éénmalige gebeurtenis 📌  Blijf continu aandacht aan Linkedin besteden via structurele ondersteuning en begeleiding

Met een Linkedin training of coaching richten we Linkedin krachtig in. Het begint met een sterk profiel (een "VAAS" profiel) en kennis en vaardigheden om met Linkedin je bedrijf te gaan promoten en profileren. Om bij je doelgroep in beeld te komen en blijven. 

Maar vaak blijkt dat na een Linkedin inrichting en inzet de aandacht afneemt. Er wordt te weinig aandacht aan besteed. Meestal omdat Linkedin niet tot de core-business wordt gerekend. En dus andere werkzaamheden voorrang krijgen. Met als gevolg dat Linkedin gaat ondersneeuwen en uiteindelijk vaak zelfs erbij wordt gedaan. Of in het ergste geval, het gebeurt helemaal niet meer!

Een oplossing is om Linkedin via mij voortdurend on "top of mind" te houden. Om regelmatig via een scan en/of inventarisatie te bekijken of Linkedin goed wordt ingezet en leeft. Of om af en toe eens samen te sparren waar je bedrijf nu staat , wat heeft Linkedin opgeleverd en waar liggen de kansen. Ik daag je daar graag in uit. Mijn ervaring is dat openheid, transparantie en elkaar goed leren kennen de meeste kansen geeft.

Ik ben hier flexibel in en bied meerdere opties om Linkedin onderhoud te plegen. Zo kunnen we een maandelijkse scan afspreken maar bijvoorbeeld ook 2 of 4 keer per jaar een scan te doen. Of jaarlijks een gehele inventarisatie. Dit kan op je bedrijf maar (deels) ook op afstand. 

Ik kan je ook op je bedrijf ondersteunen om Linkedin actueel en on top of mind te houden.

 

contact met athoning